Trần Bảo Toàn: “U23 Việt Nam gặp khó khăn, em chỉ biết lên đường vì vinh quang tổ quốc”

Trần Bảo Toàn: “U23 Việt Nam gặp khó khăn, em chỉ biết lên đường vì vinh quang tổ quốc”

Trần Bảo Toàn là 1 trong 10 cầu thủ sang tăng viện cho U23 Việt Nam trong những ngày “nước sôi lửa b