thủ môn neuer

thủ môn neuer

Bayern chốt xong người thay thế Neuer【thủ môn neuer】:Bayern Munich vừa chiêu mộ xong thủ thành trẻ A