thép hộp

U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022: Lá chắn thép và thanh kiếm cùn【thép hộp】: Đội hình U23 V