Vingegaard lần đầu vô địch Tour de France

Vingegaard lần đầu vô địch Tour de France

Chặng cuối Tour de France 2022 có lộ trình dài 116 km từ Paris La Defense Arena tới đích đến truyền