ronaldo brazil

Ngày này năm xưa: Ronaldo “béo” lần thứ 2 giành Quả bóng Vàng【ronaldo brazil】:Năm 2002 là năm đáng n