messi giảm lương

messi giảm lương

Bị Messi nổi giận vụ giảm lương, chủ tịch Barcelona phải lên tiếng【messi giảm lương】:Chủ tịch​Barcel