Huỷ V.League 2021: HAGL sẽ được trao chức vô địch, SLNA xuống hạng?

Huỷ V.League 2021: HAGL sẽ được trao chức vô địch, SLNA xuống hạng?

Sang tuần sau, Tổng thư ký VFF và VPF sẽ họp bàn với các CLB về vấn đề này. Câu hỏi được quan tâm nh