Mục tiêu 40 bàn/mùa cho Hazard: Khả thi không Sarri?

Mục tiêu 40 bàn/mùa cho Hazard: Khả thi không Sarri?

“Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, Hazard có thể ghi đến 40 bàn mùa này”, Sarri đã có một tuyên bố hùng