Phì cười với màn cover “Hải, quay xe” cực lầy của Văn Hậu: Ở Hà Lan mà bắt trend không trượt phát nào

Phì cười với màn cover “Hải, quay xe” cực lầy của Văn Hậu: Ở Hà Lan mà bắt trend không trượt phát nào

Văn Hậu bắt trend “Hải, quay xe” đầy hài hướcTừ trước đến nay, Văn Hậu nổi tiếng là một chàng cầu th