Muangthong United chưa chịu thua vụ kiện Văn Lâm, chuyển hướng đối phó

Muangthong United chưa chịu thua vụ kiện Văn Lâm, chuyển hướng đối phó

Tối 18/10, Andrey Grushin, người đại diện của Văn Lâm, cho biết FIFA phủ quyết đơn kiện của Muangtho