Sao trẻ Singapore ăn mừng theo kiểu zombie hài hước khi ghi bàn vào lưới Philippines

Sao trẻ Singapore ăn mừng theo kiểu zombie hài hước khi ghi bàn vào lưới Philippines

Hai đội vào trận với một tâm thế vô cùng quyết tâm, không ngại va chạm trong suốt hiệp 1