Rummenigge: ‘Cầu thủ như Haaland chỉ xuất hiện sau 30, 40 năm’

Rummenigge: ‘Cầu thủ như Haaland chỉ xuất hiện sau 30, 40 năm’

“Haaland là cầu thủ đặc biệt. Những cầu thủ như vậy chỉ xuất hiện sau 30 hoặc 40 năm. Tôi không biết