Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế đồng tình với việc cho phép vận động viên chuyển giới tham gia Olympic Tokyo 2020

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế đồng tình với việc cho phép vận động viên chuyển giới tham gia Olympic Tokyo 2020

“Bạn không thể thay đổi luật vào lúc này”, đó là những gì ông Thomas Bach đã nói đáp lại sự phản đối