Người đại diện nói gì về tin đồn Văn Lâm sắp rời Cerezo Osaka?

Người đại diện nói gì về tin đồn Văn Lâm sắp rời Cerezo Osaka?

Thông tin bắt nguồn từ một tài khoản Twitter người Nhật Bản. Người này phát hiện Đặng Văn Lâm bấm nú