CĐV của Pau FC muốn Quang Hải thay đổi sau 4 trận không thắng

CĐV của Pau FC muốn Quang Hải thay đổi sau 4 trận không thắng

Là một người Việt Nam sinh sống ở địa phương mà Pau FC đang đặt bản doanh, anh Nguyễn Sỹ Tuân đã the