Biến căng ở PSG: Bảo vệ Neymar, Messi hóa kẻ thù của "Cậu bé vàng" Mbappe?

Biến căng ở PSG: Bảo vệ Neymar, Messi hóa kẻ thù của "Cậu bé vàng" Mbappe?

Mbappe chê trách Neymar vô kỷ luật, trở thành “khối ung nhọt” trong ph&ogr