Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 14

Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 14

Thứ Bảy ở Paris, thời gian trôi thật chậm. Một nửa thủ đô nước Pháp bị nhuộm bởi màu đỏ rực lửa của