Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Bế mạc SEA Games 30: Việt Nam nhận cờ đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

19h05: SEA Games 30 đã chính thức khép lại với thành công vang dội của đoàn Thể thao Việt Nam. Xin h