Lí do thực sự đằng sau việc tuyển Trung Quốc thiện chí nhường sân cho đội tuyển Việt Nam

Lí do thực sự đằng sau việc tuyển Trung Quốc thiện chí nhường sân cho đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Trung Quốc đã quyết định nhường lại sân tập nằm trong khu tổ hợp SVĐ Sharjah cho đội tuyển